همانطور که در تصویر مشخص است مس در دو سال اخیر با یک رشد قوی 67% بازدهی ایجاد کرد. در انتهای موج 5 ساختار Ending شکل گرفته است. در صورتی که سطح 6753 دلار با قدرت به سمت پایین بشکند می توان به یک دوره افت قوی تا 4800 دلار خوشبین بود. وقوع واگرایی در دوره بالای اندیکاتور مک دی بیانگر این موضوع است که احتمال یک رکود میان مدتی در مس کم نیست. تا زمانی که کف 6753 دلار با قدرت نشکند سیگنال فروش صادر نشده است اگرچه احتمال شکست بالاست.