Rules

بازار بورس تهران

نرم‌افزار تعادلی

ماهیت انسانی بازارهای مالی ایجاب می کند که قیمت ها در دوره های رونق و رکود نسبت به...

حجم های مشکوک

تحلیل تکنیکال بر 2 اصل استوار است:- عدم تقارن اطلاعاتی بازیگران بازار

سیستم معاملاتی نوسان‌گیر

مقدمه در بازارهای رکودی و شرایطی که وضعیت کلی بازار کشش حرکات بزرگ را ند...

آموزش

آموزش حضوری

در دوره حاضر کوشیده می‌شود تا ضمن تعریف کانال‌ها و تشریح انواع مختلف آنها بر حسب م...

آموزش آنلاین

در دوره حاضر کوشیده می‌شود تا ضمن تعریف کانال‌ها و تشریح انواع مختلف آنها بر حسب م...

آموزش آفلاین

در دوره حاضر کوشیده می‌شود تا ضمن تعریف کانال‌ها و تشریح انواع مختلف آنها بر حسب م...

بازارهای جهانی

خدمات تحلیلی

این هسته خدماتی است كه ما به مشتریانمان ارائه می كنیم. از تحلیل بنیادین اخبار و گزارش...

وبینارها

با وجودی كه ما تقریباً همه ابعاد تحلیلی بازار را در بسته های تحلیلی خود پوشش می ده...

ابزارهای معاملاتی

ماهیت پیچیده بازارهای مالی امروز اتخاذ یک رویکرد منعطف در حوزه های تحلیل گری و معامله...

Generic placeholder image
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا و نفت و شاخص 2 هفته پیش

تحلیل تکنیکال روزانه Gold طبق تحلیل ارائ...

Generic placeholder image
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای اصلی 2 هفته پیش

تحلیل تکنیکال روزانهEURUSD پس از شکسته ش...

Generic placeholder image
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - جفت ارزهای فرعی 2 هفته پیش

تحلیل تکنیکال روزانه EURAUD مطابق با تحل...

Generic placeholder image
تحلیل تکنیکال روزانه DTA - طلا و نفت و شاخص 2 هفته پیش

تحلیل تکنیکال روزانه Gold طبق تحلیل ارائ...