How to run the DT Trade Scanner

در انتهای هر روز معاملاتی the DT Trade Scanner فایل های دیتا روزانه را از هر پورتفوی اسکن می کند و تریگرهای قیمت ورود را به ما می دهد و می توان از جدول خروجی پرینت تهیه کرد. لازم به ذکر است اسکن دیتا فقط روی تایم فریم روزانه انجام می شود. اگر شما در خروجی که به شما می دهد با عبارت NA مواجه شدید بیانگر ان است که موفق نشده در اسکن چیزی برای ما شناسایی کند.

اجرای DT Trade Scanner

  1. منوی Scans را باز کنید وارد the DT Trade Scanner شوید.
  2. تاریخی را برای اسکن انتخاب کنید.
  3. پورتفویی را برای اسکن انتخاب کنید.
  4. یک ست آپ برای اسکن انتخاب کنید.
  5. روی ست آپ کلیک راست کنید تا بتوانید پارامترهای ست آپ را تغییر دهید.
  6. روی دکمه اسکن کلیک کنید.

در تصویر خروجی که می بینید برای 27 آگوست سال 2001 سه خروجی GP داریم که از پورتفوی سهام داده است. برای سهام مایکروسافت روند نزولی است و بازار پول بک کرده است. رفرنس ما برای سطح فروش و ادامه دار بودنش سطح 61.57 دلار است. تا زمانی که دسته بندی TC است بیانگر آن است که روند ادامه دار است دو دسته دیگر در تعاریف جدول داریم که یکی TR و دیگری STB است. TR: Trend Reversal STB: Short-Term Breakout می توان از برنامه خروجی به شکل اکسل گرفت که بعد به شکل پرینت شده فایل را تهیه نمود.