به آگاهی می رسانیم كه به مدت 1 ماه از تاریخ 5 فوریه تا 5 مارس 2018 استفاده از كلیه محصولات گروه Cyclical Waves برای همه تحلیل گران و معامله گران فعال در بازارهای مالی جهانی به صورت رایگان امكان پذیر می باشد. امیدواریم در این مدت یكماهه؛ فرصتی برای شما جهت آشنایی و ارزیابی محصولات ما در حوزه های گوناگون و امكانی نیز برای ما به منظور دریافت نقطه نظرات و پیشنهادهای شما گرامیان فراهم گردد.   راهنمای دسترسی رایگان به محصولات گروه Cyclical Waves