روز جمعه گذشته – 18 ژانویه 2019 – گزارش موسوم به «احساسات مصرف کننده» (Consumer Sentiment) از طرف دانشگاه میشیگان منتشر شد که نشان می دهد روحیه مصرف کنندگان آمریکایی در همه ابعاد دچار افت فاحشی شده است.

این شاخص در ماه ژانویه به سطح 90.7 رسیده که در مقیاس ماهانه و در مقایسه با دسامبر 2018 معادل 7.7% و در مقیاس سالانه و در مقایسه با ژانویه 2018 معادل 5.2% کاهش نشان می دهد.این در واقع پایین ترین سطح شاخص یادشده از زمان انتخاب شدن ترامپ به سمت ریاست جمهوری ایالات متحده است. از این بدتر، افت سنگین زیرشاخص مربوط به انتظارات مصرف کننده (Consumer Expectations) است که در مقیاس ماهانه 10% و در مقیاس سالانه 9.3% سقوط کرده و به پایین ترین سطح خود از میانه های سال 2014 به این سو رسیده است.

علل اصلی این افت فاحش طبق پژوهش دانشگاه میشیگان عبارتند از:

  • تعطیلی دولت فدرال
  • تاثیر افزایش تعرفه ها و جنگ های تجاری
  • ناپایداری ها در بازارهای مالی
  • کاهش شتاب رشد اقتصاد جهانی
  • عدم ثبات در سیاست های پولی

چنانچه مشاهده می شود، 2 عامل اصلی و اولیه افت فاحش روحیه مصرف کنندگان آمریکایی مستقیماً ناشی از سیاست های ترامپ در آغاز جنگ های تجاری و به تعطیلی کشاندن دولت فدرال در پی اختلاف با کنگره بر سر ساخت دیوار مرزی با مکزیک می باشد.

در چنین شرایطی و با توجه به وابستگی شدید اقتصاد آمریکا به مصرف داخلی، طبیعی است که انتظار داشته باشیم که مقامات فدرال رزرو بیشتر در خصوص موضع جدید خود که مبتنی بر صبر و شکیبایی است اطمینان و تاکید داشته باشند و این مسئله به زیان دلار خواهدبود.

از سوی دیگر و با توجه به نارضایتی مصرف کنندگان آمریکایی از سیاست های اخیر ترامپ، انتظار می رود که محبوبیت شکننده وی به تدریج با کاهش بیشتری روبرو شود و چشم انداز وی برای پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 با چالش های بیشتری روبرو بشود.