تحلیل بنیادین هفتگی – هفته منتهی به 9 مارس 2018

  ایالات متحده:   یورو: ژاپن: انگلستان: کانادا: استرالیا: نیوزلند: اخبار مهم هفته آینده

  • گزارش تورم ایالات متحده

روز سه شنبه این هفته گزارش CPI ایالات متحده منتشر می شود. در هفته های اخیر گفتمان اصلی حاکم بر بازار، وضعیت رشد نرخ های بهره در آمریکا – به همراه نگرانی از وقوع جنگ های تجاری – بوده است و در صورتی که گزارش سه شنبه نشانگر فروکش کردن فشارهای تورمی باشد شاهد تقویت بیشتر جو ریسک پذیری خواهیم بود.

  • گزارش خرده فروشی ایالات متحده

روز چهارشنبه این هفته گزارش خرده فروشی آمریکا منتشر می شود. گزارش قبلی ضعیف بوده و باعث کاهش برآوردها از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا شد. انتظار می رود این بار شاهد بهبود وضعیت خرده فروشی در آمریکا باشیم.

  • گزارش رشد GDP نیوزیلند

بامداد پنجشنبه، گزارش فصلی رشد GDP نیوزیلند برای 3-ماهه آخر سال 2017 منتشر می شود. انتظار می رود شاهد ثبت نرخ رشد 0.8 درصدی باشیم که در این صورت دلار نیوزیلند با تقاضا روبرو خواهدشد.