هفته منتهی به 6 آوریل 2018

  ایالات متحده: یورو: ژاپن: انگلستان: کانادا: استرالیا: نیوزلند:

اخبار مهم هفته آینده

انتشار جزئیات نشست FOMC

چهارشنبه شب این هفته جزئیات نشست اخیر کمیته FOMC فدرال رزرو منتشر خواهدشد.بازارها به دنبال یافتن سرنخ های بیشتری درخصوص مذاکرات و روندجلسه اعضای کمیته هستند ومیخواهند بدانندکه احتمال 3 بار افزایش نرخ بهره در سال 2018 به صورت قاطعی میان اعضا وجود داشته یا اینکه بخش قابل توجهی از اعضا به سمت 4 بار افزایش نرخ بهره متمایل شده اند.

گزارش CPI آمریکا

چهاشنبه این هفته گزارش تورم ایالات متحده منتشر می شود. بازارها پس از گزارش NFP به دنبال یافتن نشانه های بیشتری از رشد پایدار تورم هستند و در صورتی که گزارش تورم روز چهارشنبه بهتر از انتظارات بازار باشد شاهد تقویت دلار خواهیم بود.

انتشار جزئیات نشست ECB

پنجشنبه این هفته جزئیات نشست اخیر بانک مرکزی اروپا منتشر می شود. روند گزارش های اخیر منتشره از حوزه یورو عمدتاً حاکی از کاهش شتاب رشد اقتصادی و قیمت ها در قاره سبز بوده اند و در صورتی که در متن گزارش نیز شاهد عدم بروز خوش بینی خاصی از اعضای ECB باشیم، یورو شانس چندانی برای رشد نخواهدداشت.