هفته منتهی به 4 می 2018

  ایالات متحده: یورو: ژاپن: انگلستان: کانادا: استرالیا: نیوزلند:

اخبار مهم هفته آینده

  • نشست BOE

پنجشنبه این هفته نشست بسیار مهم بانک انگلستان برگزار می شود. در هفته های اخیر تقریباً همه داده ها و گزارش هایی که از حوزه اقتصاد بریتانیا منتشر شده اند نشانگر کاهش شدید شتاب رشد فعالیت های اقتصادی به همراه افت فشارهای تورمی بوده اند و دلیل اصلی ریزش سنگین پوند نیز همین بوده است. انتشار این داده های ضعیف باعث شده تا بازار به کلی احتمال افزایش نرخ بهره در نشست این هفته را نادیده بگیرد و تمرکز خود را روی نشست ماه نوامبر بگذارد. بایستی ببینیم که ترکیب آرای اعضای کمیته MPC بانک انگلستان به همراه برآوردها و تحلیلشان از مسیر اقتصاد این کشور به چه صورت خواهدبود.

  • گزارش CPI آمریکا

پنجشنبه این هفته گزارش مهم تورمی آمریکا منتشر می شود که در شرایط کنونی و با گفتمان حاکم بر بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. بازار در هفته های اخیر با نگرانی رشد تورم در آمریکا را دنبال کرده است اما گزارش ضعیف NFP باعث کاهش نگرانی های بازار شده و کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه در آمریکا را در پی داشت و در صورتی که گزارش تورم این هفته نیز ضعیف باشد بخش عمده ای از نگرانی های بازار برطرف شده و شاهد تقویت جو ریسک پذیری خواهیم بود.

  • نشست RBNZ

بامداد پنجشنبه نشست رزروبانک نیوزیلند برگزار خواهدشد. در هفته های اخیر گزارشهای متفاوتی از حوزه اقتصاد نیوزیلند منتشر شده است. در حالی که گزارش اشتغال این کشور بسیار مثبت بوده و نشانگر افت قابل توجه نرخ بیکاری در این کشور بوده اما شاهد افت بیشتر اعتماد و خوش بینی کسب و کارها و مصرف کنندگان در نیوزیلند بوده ایم. به نظر می رسد که اعضای RBNZ با توجه به برآیند داده های موجود تصمیم به افزایش نرخ بهره تا آینده قابل دید نداشته باشند.