هفته منتهی به 29 ژوئن 2018

ایالات متحده: یورو: ژاپن: انگلستان: کانادا: استرالیا: نیوزلند:

اخبار مهم هفته آینده

گزارش NFP

جمعه این هفته گزارش مشاغل بخش غیرکشاورزی ایالات متحده برای ماه ژوئن منتشر می شود که می تواند موجد نوسانات بزرگی در بازار گردد. انتظار بازار ایجاد حدود 200 هزار شغل و ثابت ماندن نرخ بیکاری در سطح نازل 3.8% می باشد. نکته مهم اما کماکان وضعیت رشد دستمزدها است که بیشترین تاثیر را روی دیدگاه اعضای FOMC برای افزایش دوباره نرخ بهره خواهدگذاشت.

نشست RBA

صبح سه شنبه نشست رزروبانک استرالیا برگزار می شود و انتظارات بازار عدم تغییر نرخ بهره است. نکته مهم اما لحن RBA و دیدگاه آن در خصوص وضعیت بازار کار و اقتصاد استرالیا و همچنین احتمال وقوع جنگ های تجاری است که بیشترین آسیب را به اقتصاد این کشور به عنوان یک اقتصاد صادرات محور خواهدگذاشت.

گزارش های PMI سه گانه بریتانیا

ساعت 13 روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه شاهد انتشار گزارش های PMI برای بریتانیا خواهیم بود که چشم انداز اقتصاد این کشور و وضعیت فشارهای تورمی را روشن خواهدساخت. بایستی ببینیم که آیا کاهش سفارش های دریافتی که در چند گزارش پیشین مشاهده شده یک پدیده موقت است (طبق نظر BOE) و یا اینکه تحولات منفی تری در انتظار اقتصاد بریتانیا خواهدبود.