هفته منتهی به 13 جولای 2018

ایالات متحده: یورو: ژاپن: انگلستان: کانادا: استرالیا: نیوزلند: اخبار مهم هفته آینده

گزارش پاول رییس FOMC به سنا و کنگره

روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته آقای پاول رییس کمیته FOMC فدرال رزرو آمریکا در مجالس سنا و کنگره این کشور حضور پیدا خواهدکرد و گزارش 6-ماهه خود را از وضعیت اقتصاد آمریکا و مسیر و چشم انداز سیاست پولی خود ارائه خواهدداد. بایستی دید که آیا پاول به  احتمال تاثیرگذاری منفی تنش های تجاری اخیر میان آمریکا و چین و اروپا روی چشم انداز اقتصادی آمریکا نیز اشاره خواهدکرد یا خیر.

گزارش خرده فروشی آمریکا

روز دوشنبه این هفته گزارش خرده فروشی آمریکا منتشر می شود و نشان خواهدداد که وضعیت مصرف داخلی در این کشور به عنوان بزرگترین بخش اقتصاد آمریکا به چه صورت است. پیش بینی بازار رشد 0.4 درصدی خرده فروشی در هر دو مقیاس عمومی و پایه می باشد که با توجه به رشد مناسب ماه قبل عملاً در صورت تحقق نشانگر ادامه رشد و رونق در بخش مصرف داخلی آمریکا خواهدبود.

گزارش های 3-گانه بریتانیا

روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه این هفته به ترتیب گزارش های مهم بازار کار، تورم و خرده فروشی بریتانیا منتشر می شود که از اهمیت بالایی در تعیین مسیر پوند برخوردار است. این گزارش ها به همراه مسائل مربوط به Brexit و اظهارات مقامات سیاسی بریتانیا تعیین کننده مسیر میان مدتی GBP خواهند بود.