عوامل موثر بر گفتمان حاکم بر بازارهای مالی در هفته پیش رو

 جنگ تجاری میان آمریکا و چین

کماکان کش و قوس های مربوط به جنگ تجاری 2 قدرت برتر اقتصادی جهان ادامه دارد و سیگنالهای متناقضی از روند مذاکرات به گوش می رسد. به نظر می رسد تا زمانی که دوباره روسای جمهوری دو کشور با هم دیدار نکنند، این مذاکرات فرجام قطعی نداشته باشد.

مسائل Brexit

قرار است در روز 14 فوریه، دوباره نشستی در پارلمان بریتانیا برای بررسی خروج بریتانیا از اروپا برگزار بشود. انتظار می رود تا آن زمان شاهد ضعف اصلاحی پوند باشیم.

گزارشهای مهم هفته پیش رو

نشست RBA

دوشنبه این هفته نشست مهم بانک مرکزی استرالیا برگزار می شود. علیرغم اینکه بازار انتظار تغییر در نرخ بهره را ندارد اما لحن و محتوای بیانیه RBA برای تعیین مسیر AUD اهمیت بالایی دارد.

نشست BOE

پنجشنبه این هفته نشست بانک مرکزی انگلستان نیز نشست خود را برگزار می کند که انتظار می رود تغییری در نرخ بهره نداشته باشیم. بانک انگلستان قبلاً نیز اعلام کرده که تا زمانی که وضعیت برگزیت مشخص نشود هیچ برنامه ریزی خاصی برای سیاست پولی این کشور قابل اتکا و منطقی نخواهدبود.