تحلیل بنیادین

دوره تحلیل مواضع بانک های مرکزی

کد: F 101


معرفی

نظر به اهمیت و جایگاه تحولات مربوط به نرخ بهره و بازده به عنوان موتور محركه اغلب بازارهای مالی و نقش بی بدیل و یكتای بانك های مركزی در زمینه تعیین سمت و سوی مسیر این نرخ ها، كسب آگاهی و شناخت كافی از منطق و مكانیزم تصمیم گیری این بانك ها و تحلیل مواضع آنها در راستای تدقیق و تقویت عیار تحلیل بازارهای مالی برای سرمایه گذاران و معامله گران فعال در بازارهای مالی یك الزام به شمار می رود. در دوره حاضر كوشیده می شود تا ضمن تشریح پارامترهای سیاست پولی و نقش آن در تحولات بازارهای مالی، به تبیین فرآیند تصمیم گیری بانك های مركزی پرداخته شود و سپس شیوه ای عملی برای تحلیل بیانیه ها و گزارش های بانك های مركزی در راستای تشخیص اولویت های اساسی این بانك ها و نتیجتاً تحلیل مواضع آنها ارائه گردد. طبیعتاً واكنش های بعدی بانك های مركزی به انتشار گزارش ها و داده های اقتصادی در چهارچوب اولویت ها و مواضع آنان بوده و از این رهگذر فرصت های معاملاتی مناسبی برای فعالان بازارهای مالی كه مجهز به این ابزار تحلیلی باشند فراهم خواهدشد.

مدت زمان

8 ساعت

مخاطبین

مدیران و تصمیم سازان نظام پولی و بانكی - سرمایه گذاران و معامله گران حقیقی و حقوقی – دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت سرمایه گذاری - فعالان و گزارشگران مطبوعات حوزه بازارهای مالی - مدیران صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی

اهداف

آشنایی با مبانی تئوریك سیاست پولی و نقش آن در تحولات بازارهای مالی - درك نقش و جایگاه تحولات مربوط به نرخ بهره و نرخ بازده به عنوان موتور محركه اغلب بازارهای مالی - كسب توانایی تشخیص اولویت های بانك های مركزی و تحلیل بیانیه ها و گزارش های بانك های مركزی - شیوه های و شگردهای عملی استفاده از قدرت پیش بینی واكنش های بانك های مركزی به گزارش ها و داده های اقتصادی منتشره

پيش نياز

آشنایی با بازارهای مالی جهانی - تسلط مقدماتی روی مبانی اقتصاد كلان

سرفصل ها

بخش 1 – نقش بانك های مرکزی در بازارهای مالی

تعیین و تنظیم سیاست پولی - تفاوت نرخ های بازده به عنوان محرک بازار - تاثیر تحولات نرخ بازده روی بازارهای مالی مختلف

بخش 2 – بیانیه ها و گزارش های فصلی بانك های مرکزی

بیانیه های دوره ای بانک های مرکزی - گزارش های فصلی سیاست پولی بانك های مركزی

بخش 3 – تشخیص اولویت های بانک های مرکزی

پارامترهای مهم در تعیین سیاست پولی بانک های مرکزی - شیوه کاربردی تحلیل مواضع بانک های مرکزی

بخش 4 – کاربرد عملی تحلیل مواضع بانک های مرکزی در بازارهای مالی

ترکیب تحلیل مواضع بانك های مركزی با تحلیل تکنیکال و تحلیل انتظارات بازار - راهبرد معامله گری بر اساس اولویت های بانك های مرکزی

دوره تحلیل گزارش NFP

کد: F 102


معرفی

در چهارچوب تحلیل بنیادین بازارهای مالی جهانی، مهمترین و تاثیرگذارترین گزارشی كه همیشه مورد توجه تحلیلگران بازار بوده است، بدون شك گزارش موسوم به «مشاغل بخش غیركشاورزی» در ایالات متحده یا NFP می باشد كه هر ماه 1 بار از سوی اداره آمار وزرات كار این كشور منتشر می شود. نظر به اهمیت و وزن این گزارش در فرآیند تصمیم سازی اعضای كمیته FOMC فدرال رزرو ایالات متحده و دامنه گسترده تاثیرات آن روی بازارهای مالی جهانی، احاطه به ساختار و چهارچوب این گزارش و كسب توانایی پیش بینی پارامترهای آن پیش از انتشار و نهایتاً قدرت تحلیل و تخمین واكنش بازارهای مختلف پس از انتشار آن از ملزومات موفقیت در بازارهای مالی به شمار می رود و دوره حاضر نیز در راستای تحقق این هدف طراحی و تهیه شده است.

مدت زمان

6 ساعت

مخاطبین

سرمایه گذاران و معامله گران حقیقی و حقوقی - تحلیلگران بنیادین بازارهای مالی - دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت سرمایه گذاری - مدیران صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانی - فعالان و گزارشگران مطبوعات و نشریات حوزه بازارهای مالی

اهداف

آشنایی با جایگاه و اهمیت گزارش NFP - احاطه بر ساختار و چهارچوب گزارش NFP - كسب توانایی پیش بینی پارامترهای مختلف گزارش NFP - تحلیل و تخمین واكنش بازارهای مالی مختلف به گزارش NFP

پيش نياز

تسلط مقدماتی روی مبانی اقتصاد كلان

سرفصل ها

بخش 1 – تعاریف و مبانی تئوریك

جایگاه پارامترهای مربوط به بازار كار در فرآیند تصمیم سازی فدرال رزرو ایالات متحده - تاثیرات گزارش NFP روی بازارهای مالی جهانی مختلف

بخش 2 – ساختار و پارامترهای گزارش NFP

زمان و شیوه انتشار و بازبینی گزارش ها - تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی - تشریح جداول موجود درگزارش NFP

بخش 3 – گزارش های كمكی برای پیش بینی NFP

گزارش های PMI موسسه های Markit و ISM - گزارش مدعیان اولیه بیكاری - گزارش فرصت های شغلی Challenger - گزارش مشاغل موسسه ADP - شاخص Help Wanted Online موسسه Conference Board - گزارش اعتماد مصرف كننده دانشگاه میشیگان - گزارش اعتماد مصرف كننده موسسه Conference Board

بخش 4 – شیوه تحلیل كاربردی گزارش NFP

انتظارات و موقعیت بازارهای مختلف - سنجش میزان انحراف داده های گزارش با انتظارات بازار - مقایسه پارامترهای گزارش با گزارش های پیشین - جمع بندی و نتیجه گیری

 


لیست دوره ها و کارگاه های آنلاین


ویدئوی ضبط شده تمامی دوره ها و کارگاه ها در کانال مختص شرکت کنندگان بارگذاری خواهد شد.
کدنام دورههزینهتاریخ شروعمدت زمانوضعیت
T101کارگاه آشنایی با پیوت ها60000 تومان29 آذر 1396 - ساعت 143 ساعتبرگزار شد
T201کارگاه آشنایی با پیوت ها60000 تومان12 بهمن 1396 - ساعت 103 ساعتبرگزار شد
R101دوره آشنایی با بازارهای مالی جهانی90000 تومان19 و 26 دی - ساعت 176 ساعتبرگزار شد
R201دوره آشنایی با بازارهای مالی جهانی90000 تومان5 و 12 اسفند - ساعت 176 ساعتبرگزار شد
S101کارگاه آموزشDynamic Trader مقدماتی40000 تومان28 دی 1396 - ساعت 103 ساعتبرگزار شد
S201کارگاه آموزشDynamic Trader مقدماتی40000 تومان3 اسفند 1396 - ساعت 103 ساعتبرگزار شد
T102دوره استراتژی ترید بر اساس الگوی 3-2-1135000 تومان10 و 17 و 24 بهمن - ساعت 149 ساعتبرگزار شد
T104دوره معامله گری به روش بیل ویلیامز135000 تومان6 و 13 و 20 اسفند- ساعت 169 ساعتبرگزار شد
T105کارگاه استراتژی های کلان تکنیکالیرایگان22 فروردین 1397 - ساعت 183 ساعتبرگزار شد
T103دوره 7 استراتژی کاربردی فیبوناچی155000 تومان17 اردیبهشت 1397 - ساعت 169 ساعتبرگزار شد
T204دوره معامله گری به روش بیل ویلیامز155000 تومان25 اردیبهشت 1397 - ساعت 1612 ساعتبرگزار شد
R301دوره آشنایی با بازارهای مالی جهانی135000 تومان6 خرداد 1397 - ساعت 169 ساعتبرگزار شد
T202دوره استراتژی ترید بر اساس الگوی 3-2-1155000 تومان21 خرداد 1397 - ساعت 169 ساعتبرگزار شد
R401دوره آشنایی با بازارهای مالی جهانی135000 تومان25 تیر 1397 - ساعت 189 ساعتبرگزار شد
T106دوره استراتژیهای مبتنی بر قدرت ارزها150000 تومان19 و 26 شهریور - ساعت 166 ساعت برگزار شد