روز گذشته بانک مرکزی کانادا موسوم به BOC نشست دوره ای خود را برگزار نمود که در قالب این نشست نرخ بهره رسمی در سطح 1.75% حفظ شد.

 بیانیه BOC اما دارای نکاتی است که محورهای مهم آن را در زیر بررسی می کنیم:

حوزه رشد اقتصاد جهان

بیانیه BOC در این حوزه همراه با نگرانی است به طوری که به کاهش شتاب رشد اقتصادی جهان در سال 2019 به سطح 3.4% – نسبت به 3.7% در سال 2018 – اشاره شده و آمده است که شتاب رشد اقتصادی ایالات متحده – به عنوان مهمترین شریک تجاری کانادا – نیز رو به تعدیل و کاهش خواهدبود. از پیآمدهای منفی تنشهای تجاری آمریکا و چین روی تقاضای جهانی و قیمت های کالاها نیز با نگرانی یاد شده است.

حوزه بازار نفت

در این حوزه نیز اشاره شده که به دلیل افزایش عرضه نفت از سوی آمریکا و نگرانی ها از کاهش تقاضای جهانی، قیمت نفت حدود 25% پایین تر از چیزی است که در نشست اکتبر BOC پیش بینی شده بود. تاثیرات منفی این پدیده از دید BOC روی تراز تجاری کانادا و درآمدهای ملی این کشور بسیار قابل توجه بوده و منجر به کاهش سرمایه گذاری ها در بخش استخراج و تولید نفت کانادا خواهدشد.

حوزه اقتصاد داخلی کانادا

به صورت کلی در این حوزه، عملکرد اقتصادی کانادا با عبارات مثبتی توصیف شده و به عملیات اقتصادی با تقریباً تمام ظرفیت، رشد مناسب اشتغالزایی و کاهش شدید نرخ بیکاری به پایین ترین سطح در 40 سال اخیر اشاره شده است. همچنین پیش بینی شده که صادرات و سرمایه گذاری در بخش غیرانرژی در کانادا با شتاب مناسبی به رشد خود ادامه خواهندداد که عوامل مثبت در این حوزه عبارتند از: تقاضای خارجی، انعقاد پیمان جدید USMCA یا همان نفتای جدید، ارزان شدن دلار کانادا (CAD) و سیاست های مالیاتی جدید دولت فدرال کانادا برای تشویق سرمایه گذاری.

با این حال در همین حوزه نسبت به ضعیف تر بودن رشد مصرف و سرمایه گذاری خانوارها اشاره شده که علت اصلی آن سیاست های دولت های محلی و شهرداری ها در خصوص بخش مسکن و نرخ های بالاتر بهره و اعتبارات مسکنی عنوان شده است و تاکید شده که انتظار می رود این روند خصوصاً در ایالت های نفت خیز کانادا باز هم ادامه داشته باشد و لذا توجه ویژه بانک مرکزی کانادا را می طلبد.

در خصوص نرخ رشد اقتصادی کانادا نیز عنوان شده که برای سال 2019 تنها 1.7% رشد GDP پیش بینی شده که 0.4% پایین تر از نرخ برآوردی پیشین BOC می باشد. علت این امر نیز عمدتاً ناشی از کاهش فعالیت های اقتصادی در ایالت های نفت خیز کانادا مانند Alberta دانسته شده است. با این حال پیش بینی BOC این است که تدریجاً آثار این عوامل محو خواهدشد و در سال 2020 کانادا یک رشد 2.1 درصدی را ثبت خواهدکرد که فراتر از ظرفیت های اقتصادی این کشور می باشد. (یعنی رشد تورم زا)

حوزه تورم

برای تورم، پیش بینی BOC این است که به دلیل کاهش بهای بنزین و سوخت، نرخ تورم در بیشتر سال 2019 پایین تر از محدوده هدف 2 درصدی خواهدبود اما تدریجاً و با توجه به ریزش قیمت جهانی دلار کانادا در بازار FX، نرخ تورم به تدریج دوباره به سمت هدف 2 درصدی حرکت خواهدکرد و در اواخر سال 2019 به این محدوده خواهدرسید.

چشم انداز سیاست پولی

نهایتاً و در مهمترین بخش بیانیه، مقامات BOC خاطرنشان کرده اند که نهایتاً نرخ بهره در این کشور مسیری صعودی دارد تا هدف تورمی این بانک محقق بشود. اما اینکه شتاب این مسیر افزایشی به چه صورت باشد بستگی به عوامل مختلف و داده هایی دارد که خصوصاً در حوزه های زیر منتشر می شوند:

  • تحولات بازار جهانی نفت
  • بخش مسکن کانادا
  • اوضاع تجارت جهانی

نتیجه گیری

در کوتاه مدت و با توجه به ریزش بهای نفت و کاهش تورم، بانک مرکزی کانادا نیز راه همتای خود در ایالات متحده را خواهدرفت و پدال ترمز را در مسیر افزایش نرخ بهره خواهدفشرد. اما در میان مدت به بالا، BOC قاطعانه به افزایش نرخ بهره برای تحقق اهداف تورمی خود باورمند است و انتظار می رود پس از 1 سال دوباره سطح نرخ های بهره را افزایش بدهد.

استراتژی معاملاتی:

خرید CAD در سطوح حمایتی روزانه در برابر ارزهای کم بازده مانند CHF و JPY و ادامه فروش USDCAD