همانطور که در تحلیل گذشته عنوان شد از محدوده 6000 دلار قیمت با یک رشد نزدیک 50% مجدد خود را به محدوده سقف کانال رساند. بنظر می رسد محدوده قیمتی و زمانی که در تصویر مشخص است سطح مستحکمی برای افزایش عرضه باشد. در صورت از دست رفتن کف 7788 دلار می توان مجدد به افت تا کف کانال نزولی خوشبین بود. لازم به ذکر است تا زمانی که قیمت سقف مستحکم 11300 را به سمت بالا نشکند روند بلند مدت کماکان نزولی خواهد بود.