همانطورکه در تحلیل قبل ذکر شد، حتی اگر قیمت به 11300 دلار برسد کماکان یک پایین خواهد داشت و می تواند فروشندگان را با سود خارج کند. بنظر می رسد اصلاح های رو به پایین فرصت مناسبی برای خرید در آینده ایجاد کند. رنج باکس قرمز نشان داده شده محدوده ای است که انتظار داریم قیمت کف سازی کند. هر چه اصلاح به شکل کندتر صورت گیرد شرایط برای خرید در گام افزایشی بعد مساعدتر خواهد شد.