همانطور که در تحلیل قبل اشاره شد قیمت پس از ورود به محدوده PRZ آرایش BAT اندکی با تقاضا همراه شد. بنظر می رسد ریسک فروش میان مدتی در قیمت های فعلی بالا باشد و تا زمانی که کف 5670 دلار به پایین شکسته نشود میل به رشد در بیت کوین بیش از افت است. هدف رشد در تحلیل قبل ذکر شد.