همانطور که در تحلیل گذشته عنوان شد در محدوده PRZ الگوی BAT شاهد رشد تقاضا بودیم بطوریکه از محدوده قیمتی مورد نظر تاکنون بیش از 42% رشد تاکنون محقق شدهاست. بنظر می رسد هدف افزایشی بیت کوین محدوده 12000 دلار باشد و اصلاح های رو به پایین فرصت خرید باشد. برای کوتاه مدت سطح حمایت محدوده 8430 دلار است.