همانطور که در تحلیل قبل اشاره شد پس از شکسته شدن خط گردن آرایش سرو شانه، شاهد افزایش تقاضای خوب در این ارز دیجیتال هستیم. بنظر می رسد هدف نشان داده شده کماکان معتبر است و سطح حمایت کلیدی محدوده قیمتی 7500 دلار است و تا زمانی که وارد حریم موج 1 نشود هدف نشان داده شده برای موج 3 معتبر است.