همانطور که در تصویر مشخص است در چهار سال اخیر قیمت در یک مدار کانالیزه صعودی در نوسان است بنظر می رسد تا زمانی که در این کانال قرار دارد بهترین استراتژی معاملاتی خرید در محدوده کف و فروش در محدوده سقف کانال است. رنج مقاومتی کوتاه مدتی 4417 تا 4509 تومان است که در محدوده سقف کانال قرار دارد. بطور کلی در یک ساختار روند دارد فروش استقراضی می تواند با ریسک های بالا همراه باشد و بهتر است در میان مدت هر چه قیمت به کف کانال نزدیک شود (علی الخصوص یک اصلاح نرم) به دنبال خرید دلار بود و در محدوده سقف کانال شناسایی سود کرد. روند بلند مدت کماکان صعودی پیش بینی می شود و محدوده سقف کانال صرفاً مقاومت های کوتاه مدتی را نشان می دهد. اهداف به ترتیب 4500، 5600 و 7800 تومان است. تا زمانی که ترکیب کف ها و سقف های بالاتر در دلار را داریم تمام اهداف معتبر است.