قیمت در یک ساختار کانالیزه صعودی در نوسان است  در گام آخر افزایشی موفق به تاچ سقف کانال نشد بنظر می رسد با توجه به حمله پر قدرتی که به کف کانال داشت شرایط را برای شکست کانال اماده کرده باشد. در صورتی که در آینده کف کانال با قدرت از دست برود احتمال کاهش قیمت تا 60 دلار دور از دسترس نخواهد بود. شکست کانال رسماً سیگنال فروش تلقی خواهد شد.