همانطور که در تحلیل آخر عنوان شد قیمت در محدوده حمایتی دراز مدت قرار دارد. نظر به شکل گیری آرایش سر و شانه کف، بنظر می رسد در صورت شکسته شدن خط گردن( خط قرمز) می توان به یک دوره رشد تا رنج قیمتی 8500 دلار خوشبین بود. در صورت شکسته شدن خط گردن، شانه راست می تواند معیار حد ضرر معامله گران باشد.