همانطور که در تصویر مشخص است در هفت ماه اخیر قیمت بیت کوین در یک محدوده تراکمی در حال نوسان است بنظر می رسد تا زمانی که در این تراکم قرار دارد نوسان گیری بین کف و سقف این تراکم بهترین استراتژی معاملاتی باشد. از نظر زمانی کم کم قیمت باید تکلیف خود را با این تراکم مشخص کند و تصمیم بگیرد که میلش بر شکست تراکم به کدام سمت است.

تا زمانی که تراکم شکسته نشده نوسان گیری در این تراکم توصیه می شود و در صورت شکسته شدن تراکم حرکت قوی روند دار پیش بینی می شود.