همانطور که در تصویر مشخص است قیمت در یک  ترکیب ABC کاهشی به محدوده حمایتی چند ماه اخیر خود رسیده است. از ابتدای سال میلادی 2018 تاکنون هیچ گاه قیمت بیت کوین از این محدوده پایین تر نرفته است. با دو دیدگاه زمانی یکی تناوب و دیگری بسط زمان رنج زمانی 18-19 ژوئن مناسب برای ساخت کف است. تا مجدد شوک خرید منجر به رشد در مرحله اول تا 8000 و سپس 9200 دلار شود. توصیه می شود معامله گران برای خرید حتماً از تریگر مناسب تایم فریم 4 ساعته استفاده کنند.   تحلیل تکنیکی بیت کوین