همانطور که در تصویر مشخص است قیمت پس از رشد سنگین در حال اصلاح است هر چه قیمت به خط روند صعودی رسم شده نزدیک تر شود شرایط برای خرید کم ریسک تر خواهد شد محدوده باکس قرمز نشان داده شده محدوده مناسب برای خرید تلقی می شود تا زمانی که کف 2.6 میلیون به پایین نشکند هدف 5.5 میلیونی سکه در میان مدت می تواند به عنوان هدف رشد تلقی شود.