هفته منتهی به 10 می 2019

 

NZDUSD

در مجاورت یک تراکم حمایتی فشار تقاضا را در قالب سایه پایینی بلند مشاهده میکنیم. بنظر میرسد قیمت توانایی نفوذ به سطوح پایینی را نداشته و رفته رفته وارد فاز صعودی شود. در هفته پیش رو موقعیت های خرید در تایم فریم پایین همراه با تریگر معتبر را رصد میکنیم.

NZDUSD

EURGBP

رشد پر قدرت قیمت را در هفته ای که گذشت و در قالب شمع پوشای صعودی مشاهده میکنیم. در هفته آتی میتوانیم در اصلاحی ها موقعیت های خرید را رصد کنیم اما برای خرید میان مدتی منتظر شکست محدوده مقاومتی ترسیم شده میمانیم.

EURGBP

GBPCAD

مشاهده میکنیم که قیمت در شکست مقاومت معتبر ناکام مانده و با تشکیل یک شمع Dark Cloud Cover به نوسانات شدید نزولی خود خاتمه داد. موقعیت های فروش را در اصلاحی های تایم فریم پایین مونیتور میکنیم.

GBPCHF

فشار فروش در بدنه شمع هفته پیش قابل مشاهده است. تریگر فروش میان مدتی را شکست کلوز شمع آخر که آخرین احساسات بازار هفته پیش است در نظر میگیریم.

GBPCHF

CHFJPY

واکنش به یک حمایت قدیمی را با شکل گیری شمع با سایه پایینی بلند نظاره گر بودیم. در صورت تشکیل شمع صعودی و ادامهقاضا در هفته پیش رو انتظار آغاز روند صعودی را خواهیم داشت.

CHFJPY