هفته منتهی به 27 سپتامبر 2019

 

 GBPUSD

در یک محدوده تبدیل سطح ریزش سنگین قیمت را مشاهده میکنیم که در ادامه روند نزولی پیشین است. تا حمایت قبلی انتظار ریزش داریم. موقعیت های فروش را با حد زیان معقول پیگیری میکنیم.

GBPNZD

قیمت توان شکست مقاومت قبل را نداشت و واکنش نزولی خود را با شمع پر قدرت ریزشی نشان داد. موقعیت های فروش را در اصلاحی ها با حد زیان بالای مقاومت مشخص شده رصد میکنیم.

AUDNZD

شمع پوشای نزولی در برخورد قیمت با محدوده تبدیل سطح شکل گرفته است. انتظار یک ریزش در قالب اصلاحی را داریم.