هفته منتهی به 18 اکتبر 2019

 

AUDUSD

پیرو تحلیل دو هفته پیش، افزایش بیشتر تقاضا را در دو شمع اخیر مشاهده کردیم. اکنون برای خرید میان مدتی بهتر است تا شکست 0.689 صبر کنیم. تریگر را در تایم فریم پایین رصد میکنیم.

AUDJPY

با توجه به شمع های دو هفته اخیر میتوانیم اینگونه برداشت کنیم که قیمت توان ریزش و ثبت کف جدید را ندارد و در حال آماده سازی برای یک روند صعودی است. لذا پس از شکست سطح مشخص شده با حد زیان کف قبل از موقعیت های خرید بهره میبریم.

EURNZD

فشار فروش در نزدیکی یک محدوده مقاومتی دیده میشود. تا زمانی که در تایم فریم پایین روند صعودی ای شکسته نشده باشد نمیتوانیم اقدام به فروش کنیم. تا شکست سطح مورد نظر صبر میکنیم.

 

NZDCAD

فشار خرید در چینش چند شمع اخیر به وضوح دیده میشود. بنظر میرسد کف حمایتی مشخص شده قوی بوده و قیمت توان نفوذ به آن را نداشته باشد. بعد از شکست 0.843 خرید تا مقاومت های مشخص شده را در دستور کار قرار میدهیم.