هفته منتهی به 25 اکتبر 2019

 

NZDUSD

ضمن لمس حد سود اولیه خریداران هفته های پیش در هفته گذشته فشار فروش را نظاره گر بودیم. با توجه به سایه بالایی بلند شمع اخیر میتوانیم در هفته آتی دستکم تا محدوده نشان داده شده (که پتانسیل تشکیل شانه راست الگوی سر و شانه را دارد) شاهد ریزش باشیم.

 

EURAUD

قیمت در هفته پیش نتوانست مسیر ریزشی را اصلاح کند و همچنان به ریزش خود ادامه داد. با توجه با سایه بالایی بلند شمع دو هفته پیش و ناتوانی قیمت در اصلاح صعودی میتوانیم انتظار یک ریزش میان مدتی را داشته باشیم.

 

AUDJPY

قیمت در مواجه با محدوده مقاومتی تبدیل سطح واکنش نزولی داشته است. با توجه به بدنه ناچیز شمع هفته اخیر (که نشان از عدم تمایل به معامله هدفمند دارد) باید هفته آتی برای دریافت تریگر فروش صبور باشیم.