هفته منتهی به 1 نوامبر 2019

 

USDJPY

در یک محدوده مقاومتی الگوی شمع پوشای نزولی دیده می شود. با توجه به صعود کند قیمت میتوانیم انتظار یک اصلاح نزولی را داشته باشیم. تریگر فروش در تصویر مشخص شده است.

Gold

پس از چند هفته اصلاح ناتوان قیمت در دو هفته اخیر شاهد صعود قیمت بودیم. با در نظر گرفتن حمایت مشخص شده (تجمع سایه های پایینی بلند) می توانیم فرصت های خرید را در تایم فریم پایین رصد کنیم.

Oil

ترکیب چند شمع اخیر نشانگر تقاضای به وجود آمده در بازار است. اولین محدوده مقاومتی 62.8 تا 64.6 است. در تایم فریم پایین می توانیم فرصت های خرید کوتاه مدتی را رصد کنیم.