هفته منتهی به 8 نوامبر 2019

 

US Dollar

شاهد یک حرکت صعودی کانالیزه هستیم. با توجه به واکنش هفته اخیر به کف کانال صعودی انتظار صعود قیمت را تا سقف کانال ترسیم شده داریم.

NZDUSD

با توجه به الگوی شمع پوشای نزولی هفته پیش گویا قیمت تمایل به یک ریزش دیگر را دستکم تا کف حمایتی ترسیم شده داشته باشد.

EURJPY

تجمع سایه های بالایی بلند را مشاهده میکنیم که حاکی از سرکوب شدن قیمت توسط فروشندگان دارد. بنظر می رسد قیمت توانایی ریزش اصلاحی را داشته باشد.

Gold

هیچ تریگر صعودی در هفته پیش دیده نشد و قیمت با ریزش سنگین مواجه شد. تا محدوده حمایتی مشخص شده انتظار ریزش را داریم.