هفته منتهی به سه شنبه 27 فوریه 2018

 

تحليل عمومی

در هفته منتهی به 27 فوریه، سفته بازان بزرگ مجدداً از پوزیشن های خرید خود روی طلا خروج داشتند و در عوض خریدهای خود را روی یورو و پوند افزایش دادند. تسویه سنگین و شتاب زده پوزیشن های فروش ین نیز از دیگر ویژگی های گزارش این هفته COT است که در هفته پیشتر نیز تکرار شده بود. به این ترتیب و بر اساس مکتب تحلیلی لری ویلیامز، خرید طلا و فروش یورو و پوند می تواند جذاب باشد خصوصاً که اخبار خوبی از حوزه انتخابات پارلمانی ایتالیا نیز به گوش نمی رسد. روی دلار کانادا سفته بازان بزرگ این هفته به صورت دوسویه بر حجم پوزیشن های خرید و فروش خود افزودند که البته مانند هفته های اخیر منجر به کاهش بیشتر ارزش دلاری پوزیشن خالص خرید آنها روی این ارز کالایی شد که اخیراً به دلیل افزایش تعرفه های گمرکی از سوی دولت ترامپ نیز تحت فشار فروش مضاعف قرار گرفته است.  

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار کانادا با 9.9% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار کانادا با 22.1%  می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به فرانک با 6.9% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 8.3%  می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 1.812 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 1.609 میلیارد دلار رصد شده است.  

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.  

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.  

جدول سیگنال COT

توضیح:

این جدول به صورت مکانیکی و بر اساس پارامترهای آماری مبتني بر حركات بازيگران تجاري تهیه شده و صرفاً بایستی در چهارچوب تحلیلی ارائه شده مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.