هفته منتهي به سه شنبه 1 می 2018

تحليل عمومی

در هفته منتهی به 1 می، سفته بازان بزرگ به صورت وحشت زده ای اقدام به خروج از پوزیشن های سنگین خرید روی پوند و طلا کرده و در عوض پوزیشن های فروش را هم روی این 2 نماد به همراه یورو به صورت فزاینده ای گشودند. قبلاً گفته بودیم که پوند مستعد ریزش سنگین به دلیل خریدهای افراطی سفته بازان است و این امر محقق شده و لذا اگر خروج سنگین سفته بازان از پوند و متمایل شدن آنها به فروش این ارز اروپایی بیشتر بشود، آرام آرام می توان انتظار یک حرکت صعودی – احتمالاً از جنس اصلاحی – را در این ارز داشت. از دیگر نمادهای مستعد ریزش نیز به دلار نیوزیلند اشاره کرده بودیم که در هفته های اخیر نزول مناسبی داشته و کماکان به محدوده های تکنیکالی حمایتی موردنظر ما نیز نرسیده است. تبدیل فرانک به بیش فروش ترین ارز با نسبت خرید به فروش 60% نیز از دیگر تحولات مربوط به گزارش COT می باشد.

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار استرالیا با 27.7% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار استرالیا با 30.2% می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به دلار نیوزیلند با 25.1% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار نیوزیلند با 14% می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی شاخص دلار با 4 میلیون دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 3.892 میلیارد دلار رصد شده است.

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد. جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.