هفته منتهي به سه شنبه 5 ژوئن 2018

 تحليل عمومی

در هفته منتهی به 5 ژوئن و برای هفتمین هفته متوالی، ارزش پوزیشن خالص سفته بازان بزرگ روی یورو کاهش یافت. نکته ای که در این میان بایستی به آن توجه داشت این است که این کاهش به دلیل افزایش بیشتر پوزیشن های فروش نسبت به پوزیشن های خرید بوده است و این در حالی است که پوزیشن های خرید نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در چنین شرایطی انتظار می رود که یک حرکت نزولی دیگر در یورو باعث هراس در خریداران اخیر شده و شرایط را برای افت به سمت هدف 1.11 خود فراهم نماید. روی پوند بریتانیا نیز شرایط مشابهی برقرار بوده و شاهد افزایش موقعیت های باز هستیم که نویدبخش حرکات روندی در این نماد می باشد. در بقیه نمادها و در بیشتر موارد شاهد کاهش ریسک و تسویه دوسویه پوزیشن ها بوده ایم که بازاری رنج و ساید را نشان می دهد. روی طلا هم پس از خرید سنگین هفته قبل، سفته بازان بزرگ دست به توقف و تسویه زدند که باعث افت 481 میلیون دلاری ارزش پوزیشن خالص آنها روی فلز گرانبها شد. روی نفت خام نیز سفته بازان کماکان در حال خروج سنگین از انبوه پوزیشن های خرید خود هستند.

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به پوند با 10.6% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به پوند با 15.7% می باشد. بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به ین با 17.6% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 22.1% می باشد. از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی فرانک با 535 میلیون دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت خام با 1.589 میلیارد دلار رصد شده است.  

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.

جدول شماره 3:  مقایسه جایگاه فعلی پوزیشن خالص سفته بازان نسبت به بازه 52-هفته اخیر

در این جدول، جایگاه پوزیشن خالص پوزیشن سفته بازان روی نمادهای مختلف نسبت به بازه 52-هفته اخیر به نمایش گذاشته شده است. این جدول نشانگر این موضوع است که در حال حاضر و نسبت به رفتار گذشته سفته بازان بزرگ، کدام نمادها بیش خرید و کدام نمادها بیش فروش هستند.