هفته منتهی به سه شنبه 21 می 2019

 

تحليل عمومی

در هفته منتهی به سه شنبه 21 می، سفته بازان بزرگ بر عکس هفته قبل از آن که به صورت سنگینی طلا را خریده بوده و دچار زیان هنگفتی شده بودند، این بار بخش عمده خریدهای اخیر خود را بسته و حتی نزدیک به 13% به حجم پوزیشن های فروش خود افزودند که البته این حرکت آنان نیز اشتباه بود چرا که طلا به صورت کلی هفته گذشته رشد داشت. ادامه فروش یورو و نیز افزایش سنگین پوزیشن های فروش روی پوند نیز از دیگر تحولات برجسته گزارش هفته گذشته COT می باشد. در همین حال کماکان بستن پوزیشن های فروش روی ین ژاپن نیز ادامه یافته که البته هنوز ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان بزرگ روی ین ژاپن بیش از منفی 6 میلیارد دلار می باشد. افزایش قابل توجه پوزیشن های خرید روی ارزهای حوزه اقیانوسیه یعنی AUD و NZD نیز جالب توجه می باشد و به نظر می رسد که بخشی از سفته بازان بزرگ به این نتیجه رسیده اند که این 2 ارز کالایی به محدوده کف خود نزدیک شده و فرصت خرید مناسبی فراهم گردیده است.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار نیوزیلند با 38.6% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به پوند با 36.4% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به فرانک با 31.3% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین ژاپن با 15.1% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی ین با 723 میلیون دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 4.553 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.