هفته منتهي به سه شنبه 6 آگوست 2019

 

تحليل عمومي

در هفته منتهی به سه شنبه 6 آگوست هم سفته بازان بزرگ مشابه چندین هفته اخیر دست به خرید سنگین طلا زدند به صورتی که ارزش دلاری پوزیشن خالص آنها روی این فلز گرانبها با افزایشی فراتر از 5.6 میلیارد دلار به سطح 43 میلیارد دلار رسید. ین ژاپن نیز در شرایط ریسک گریزی کنونی محبوب سفته بازان بزرگ شده و آنها با افزایش خریدها و کاهش فروش های خود باعث شدند تا ین ژاپن نیز مشابه دلار کانادا از وضعیت فروش خالص به خرید خالص تغییر یابد. ادامه فروش پوند به انگیزه تشدید بحران Brexit نیز از دیگر تحولات هفته گذشته بود. در حال حاضر نسبت خرید به فروش روی پوند به 30% رسیده و عملاً با 7.8 میلیارد دلار ارزش دلاری پوزیشن خالص فروش، پوند بیش فروش ترین ارز در برابر دلار محسوب می شود.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به ین با 24.8% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به پوند با 12.1% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط به فرانک با 22.4% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 13.5% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 5.625 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی پوند با 956 میلیون دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.