هفته منتهي به سه شنبه 10 سپتامبر 2019

 

تحليل عمومي

در هفته منتهی به سه شنبه 10 سپتامبر، سفته بازان بزرگ از بخشی از پوزیشن های خرید خود روی طلا خروج کردند که نتیجه آن افت بیش از 4.5 میلیارد دلاری ارزش دلاری پوزیشن خالص آنها روی این فلز گرانبها بود. سفته بازان بزرگ همچنین پس از چند هفته اقدام به فروش پوند کردند که اقدامی کاملاً اشتباه بود چرا که پوند قوی ترین ارز هفته گذشته بوده و خصوصاً روز جمعه جهشی شدید در برابر همه ارزها داشت.خرید نفت به صورت تسویه 20% از پوزیشن های باز فروش نیز از دیگر اقدامات برجسته سفته بازان بوده که با توجه به حمله پهپادی بی سابقه حوثی های یمن به قلب تاسیسات نفتی سعودی ها و کاهش 50 درصدی توان تولید نفت این کشور می تواند حرکتی سودآور برای سفته بازان باشد. کاهش نزدیک به 19 درصدی پوزیشن های فروش روی ین ژاپن اما یکی از اقدامات اشتباه سفته بازان بزرگ بود چرا که می توانست با توجه به ریزش سنگین ین سود قابل توجهی را برای فروشندگان ین در پی داشته باشد. روی شاخص دلار نیز با توجه به نشست ECB و نشست این هفته FOMC سفته بازان بزرگ دست به تسویه بزرگ دوسویه پوزیشن های خرید و فروش زدند که حرکتی منطقی به نظر می رسد.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار کانادا با 25% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به پوند با 5.2% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط به شاخص دلار با 9.1% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 23% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت با 2.745 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 4.577 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.