هفته منتهي به سه شنبه 24 سپتامبر 2019

 

تحليل عمومي

در هفته منتهی به سه شنبه 24 سپتامبر، سفته بازان بزرگ باز هم به خرید سنگین طلا ادامه دادند که نتیجه آن جهش بیش از 4.5 میلیارد دلاری ارزش خالص پوزیشن خرید آنها روی فلز گرانبها بود. دیگر اقدام سفته بازان بزرگ، تسویه پوزیشن های فروش روی یورو بود. هر دو این اقدامها نادرست بودند چرا که هم طلا رشدی نکرد و هم یورو ریزش داشت و به پایین ترین سطح خود از ماه می 2017 به این سو رسید. در سوی مقابل، سفته بازان بزرگ دلار کانادا و ین ژاپن را فروختند و دست به خرید پوند زدند. به نظر می رسد که اقدامات سفته بازان در هفته های اخیر بازتابی از وضعیت دشوار تحلیل بازارهای مالی باشد که هر لحظه تحت تاثیر یک عامل سیاسی نظامی قرار می گیرد و گر نه خرید طلا و فروش همزمان ین توجیه منطقی خاصی ندارد.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار استرالیا با 33.8% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به فرانک سوییس با 26.2% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به دلار کانادا با 35% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار کانادا با 15.3% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 4.572 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی ین با 1.294 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.