هفته منتهي به سه شنبه 15 اکتبر 2019

 

تحليل عمومي

در هفته منتهی به سه شنبه 15 اکتبر، سفته بازان بزرگ به صورت عمده از دارایی های پناهگاه سرمایه یعنی طلا و ین فاصله گرفتند. آنها 4.5% از خریدهای خود روی طلا را بستند و در سوی مقابل 12.8% بر حجم پوزیشن های فروش خود روی فلز گرانبها افزودند که باعث شد تا ارزش دلاری پوزیشن خالص آنها روی طلا بیش از 3.3 میلیارد دلار کاهش بیابد. روی ین هم 12% از خریدها تسویه شد و 27% بر فروش ها اضافه شد که نتیجه آن افت بیش از 2 میلیارد دلاری ارزش پوزیشن خالص سفته بازان بزرگ روی JPYUSD بود. روی بقیه نمادها از دید ارزش دلاری تغییر چندان برجسته ای نداشتیم. کماکان دلار نیوزیلند و پوند با نسبت خرید به فروش بسیار پایین 26%، دارای بیشترین پتانسیل رشد بر اساس مکتب تحلیل COT ما هستند و از آن سو، شاخص دلار و دلار کانادا و تا حد کمتری طلا مستعد افت ارزش خواهندبود.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار کانادا با 18.2% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 27% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به دلار  استرالیا با 13.7% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 24.9% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی دلار کانادا با 579 میلیون دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 3.3 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.