هفته منتهی به سه شنبه 22 اکتبر 2019

 

تحليل عمومی

در هفته منتهی به سه شنبه 22 اکتبر، سفته بازان بزرگ به صورت انبوهی دست به خرید یورو و پوند زده و از آن سوی ین و شاخص دلار را فروختند. در پی تقویت امیدواری ها به حل و فصل مسئله برگزیت پوزیشن های خرید سفته بازان بزرگ روی پوند 40% جهش یافت و همین مسئله باعث شد تا ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان بزرگ روی این ارز بیش از 1.6 میلیارد دلار رشد کند. تقویت احتمال کاهش نرخ بهره از سوی FOMC نیز باعث شده تا سفته بازان بزرگ از دلار رویگردان شده و به جز ین، دلار در برابر همه ارزها فروخته بشود. روی شاخص نیز شاهد جهش 40 درصدی پوزیشن های فروش در برابر تسویه نزدیک به 8% از پوزیشن های خرید بودیم که باعث شد تا نسبت خرید به فروش روی آن به 424% افت کند. در کل بر این باور هستیم که شاخص دلار در محدوده فروش بلندمدتی قرار دارد و با توجه به اینکه هنوز سفته بازان بزرگ خریدار دلار هستند، فضا برای ریزش دلار بسیار هموار است.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار کانادا با 25% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به فرانک سوییس با 7.8% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط به دلار نیوزیلند با 15.5% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به دلار کانادا با 15.6% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 3.59 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی ین با 1.328  میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.