هفته منتهي به سه شنبه 5 نوامبر 2019

 

تحليل عمومي

در هفته منتهی به سه شنبه 5 نوامبر، سفته بازان بزرگ پس از خوش بینی ایجادشده در خصوص توافق تجاری آمریکا و چین به سمت ارزهای اقیانوسیه یعنی AUD و NZD هجوم آوردند و پوزیشن های خرید خود رو این 2 ارز کالایی را به ترتیب 35.3% و 23.8% افزایش دادند. از سوی دیگر با ادامه افزایش پوزیشن های خرید و تسویه پوزیشن های فروش روی دلار کانادا، نسبت پوزیشن های خرید به فروش روی CAD به سطح 260% رسیده که سطح بالایی محسوب می شود و با توجه به گزارش بسیار ضعیف اشتغال کانادا در جمعه گذشته، انتظار داریم که دلار کانادا در برابر اغلب ارزها تضعیف بشود. خرید نفت و طلا و از آن سو فروش یورو نیز از دیگر اقدامات برجسته سفته بازان در هفته گذشته بوده است.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار استرالیا با 35.3% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به ین با 19.9% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به شاخص دلار با 5.9% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 13.9% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت با 1.429 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی یورو با 1.023 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.