هفته منتهي به سه شنبه 26 نوامبر 2019

 تحليل عمومي

در هفته منتهی به سه شنبه 26 نوامبر، سفته بازان بزرگ از بخشی از پوزیشن های خرید خود روی طلا خارج شده و در عوض بر حجم پوزیشن های فروش خود افزودند که نتیجه آن کاهش بیش از 2 میلیارد دلاری ارزش دلاری پوزیشن خالص آنها روی فلز گرانبها بود. با این حال هنوز نسبت خرید به فروش روی طلا 606% و ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان روی آن نیز نزدیک به 40 میلیارد دلار است و لذا نمی توان لزوماً صحبت از خالی شدن حباب خرید طلا نمود ولی در هر صورت خروج بخشی از سفته بازان از بازار طلا به همراه افزایش تنش های تجاری آمریکا و چین می تواند مقدمه رشد دوباره این فلز گرانبها شود. در سوی مقابل، حجم پوزیشن های خرید روی نفت خام افزایش چشمگیری یافت به نحوی که ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان روی این کالا با جهشی نزدیک به 2.6 میلیارد دلار به سطح 30 میلیارد دلار نزدیک شد. این در حالی است که نفت اواخر هفته گذشته ریزش سنگینی داشته و لذا همه این خریداران جدید در زیان هستند و این مسئله برای روند نفت نکته ای منفی به شمار می رود. نکته جالب دیگر افت نسبت خرید به فروش برای دلار نیوزیلند به سطح بسیار نازل 23% است که رالی اخیر این ارز کالایی در برابر دلار را برای سفته بازان بزرگ دردناک تر  می سازد. به باور ما نرخ NZDUSD در ماههای آینده به سطح 0.75 و حتی فراتر نیز خواهدرسید.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به دلار استرالیا با 20% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به فرانک سوییس با 28.7% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط  به دلار  نیوزیلند با 14% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 26%  می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت با 2.585 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 2.058 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.