هفته منتهي به سه شنبه 10 دسامبر 2019

 

تحليل عمومي

در هفته منتهی به سه شنبه 25 ژوئن سفته بازان بزرگ با توجه به نشست سازنده اوپک دست به خرید سنگین نفت زدند به صورتی که حجم پوزیشن های خرید 8.7% افزایش یافت و از سوی دیگر بیش از 20% پوزیشن های فروش تسویه شدند. این اقدام باعث شد تا ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت خام با جهش سنگین 4.3 میلیارد دلاری روبرو بشود. از سوی دیگر روی طلا شاهد روند عکسی بودیم به صورتی که پوزیشن های خرید کاهش و پوزیشن های فروش افزایش داشتند. نکته جالب این است که در هفته ای که طلا فروخته شده، ین ژاپن با افزایش تقاضا روبرو شده که البته به صورت تسویه 11 درصد از پوزیشن های فروش بوده است. خرید پوند که به صورت قاطع و دوسویه – افزایش خریدها و بستن فروش ها – بوده تنها اقدام هوشمندانه سفته بازان در هفته گذشته بوده و این در حالی است که هنوز نسبت خرید به فروش برای پوند معادل 70% است که نشان می دهد هنوز بخشی از فروشنده ها امید به نزول پوند داشته اند. روی شاخص دلار نیز سفته بازان دیدگاه منفی خود را در آستانه نشست FOMC به صورت افزایش 16.3 درصدی پوزیشنهای فروش ابراز کردند که به نظر ما اندکی بیش از حد هیجانی است و احتمالاً در روزهای آینده یک حرکت رو به بالا از دلار شاهد باشیم.

 

بيشترين افزايش ها و كاهش ها

بر حسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین افزایش پوزیشن های خرید مربوط به پوند با 8.7% و بیشترین افزایش پوزیشن های فروش نیز مربوط به شاخص دلار با 16.3% می باشد.

بر جسب درصد و در مقایسه با هفته قبل، بیشترین کاهش پوزیشن های خرید مربوط به فرانک سوییس با 32.7% و بیشترین کاهش پوزیشن های فروش نیز مربوط به نفت با 20.8% می باشد.

از نظر ارزش دلاری، بیشترین افزایش در پوزیشن خالص سفته بازان روی نفت با 4.3 میلیارد دلار مشاهده شده و بیشترین کاهش نیز در پوزیشن خالص سفته بازان روی طلا با 2.897 میلیارد دلار رصد شده است.

 

جداول تحلیلی:

جدول شماره 1: درصد تغییرات خرید و فروش سفته بازان نسبت به هفته گذشته

در این جدول، در ردیف مربوط به هر ارز یا کالا عملیات هفته گذشته سفته ­بازان بزرگ در زمینه قراردادهای خرید و فروش به صورت تغییرات بر حسب درصد نسبت به هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. در ستون B/S نیز نسبت قراردادهای خرید باز به قراردادهای فروش باز آورده شده که می­تواند نمایی از نظر عمومی و کلی سفته ­بازان بزرگ نسبت به ارز یا کالای مربوطه را نمایان سازد.

 

جدول شماره 2: ارزش دلاری پوزیشن خالص سفته بازان و درصد تغییرات آن نسبت به هفته گذشته

توضیح:

در این جدول، ارزش خالص پوزیشن سفته بازان روی بازارهای مختلف بر حسب دلار و بر مبنای ارزش قراردادها و سپس تغییرات این ارزش خالص در طول هفته گذشته به تصویر کشیده شده است. این جدول نیز به نوبه خود در تشخیص جهت جریان پول سفته بازانه بسیار موثر و کارآ می باشد.