امروز صبح – جمعه 1 فوریه 2019 – گزارش PMI بخش کارخانه ای چین برای ماه ژانویه از سوی موسسه Markit منتشر شد که نشانگر تداوم شرایط سخت رکودی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

طبق این گزارش، شاخص PMI بخش کارخانه ای چین برای دومین ماه متوالی زیر سطح کلیدی 50 قرار دارد و از سطح 49.7 در دسامبر 2018 به سطح بسیار نازل 48.3 در ژانویه امسال رسیده که پایین ترین سطح از فوریه 2016 به این سو به شمار می رود. در اغلب بخش های کلیدی گزارش از جمله سطح تولید، اشتغال و سفارش های دریافتی از داخل چین شاهد کاهش رونق بوده ایم و تنها نکته امیدوارکننده افزایش سطح سفارش های صادراتی برای نخستین بار در 10 ماه گذشته است.

نمودار 5-ساله شاخص PMI بخش کارخانه ای چین

از سوی دیگر یک نکته مثبت مشروط در گزارش یادشده وجود دارد و آن اینکه میزان خوش بینی مدیران کسب و کارهای کارخانه ای در چین به بالاترین سطح از ماه می 2018 رسیده است و این مسئله باعث افزایش سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی برای راه اندازی خطوط جدید تولید شده است. این خوش بینی طبیعتاً ناشی از پیشرفت های اخیر در روند مذاکرات تجاری آمریکا و چین است و در صورتی که این مذاکرات به بن بست برسد، انتظار خواهیم داشت که وضعیت و چشم انداز اقتصادی چین دوباره به سمت وخامت شدیدتر پیش برود.

نکته مثبت دیگر، کاهش هزینه های بخش کارخانه ای برای دومین ماه متوالی و پس از چندین دور افزایش در سالهای 2017 و 2018 می باشد که ناشی از کاهش بهای جهانی مواد اولیه بوده و می تواند انگیزه ای برای افزایش تولید و بهبود توان قیمت گذاری و رشد حاشیه سود شرکت ها باشد.

نتیجه گیری:

علیرغم تداوم وجود شرایط سخت در بخش کارخانه ای چین، افزایش سفارش های صادراتی و نیز بهبود قابل ملاحظه میزان خوش بینی مدیران چینی نکات امیدوارکننده گزارش PMI اخیر می باشند. با این حال بایستی توجه داشت که هر 2 این نکات مثبت ناشی از آتش بس تجاری با آمریکا و افزایش امیدواریها به پیشرفت در مذاکرات تجاری 2 غول اقتصادی جهان دارد و در صورتی که این مذاکرات به بن بست برسد، بایستی چشم انداز بشدت تیره و تاری را برای دستکم بخش کارخانه ای چین متصور باشیم.

این مسئله فشار بیشتری روی چینی ها می آورد تا در مذاکرات تجاری خود با آمریکا با گارد بازتری مانور بدهند و طبیعتاً مسائلی همچون جایگزینی نفت آمریکا با نفت ایران و یا سویای آمریکا با سویای بزریل در چنین محیطی از احتمال تحقق بیشتری برخوردار خواهندبود.