همانطور که در تحلیل قبل اشاره کردیم، شاهد رشد قیمت به محدوده سقف کانال بلند مدتی این جفت ارز بودیم. بنظر می رسد در یک سوپر موج صعودی موج 1 و 2 خاتمه یافته باشد و کم کم باید خود را برای یک موج 3 بزرگ آماده کنیم. شکسته شدن پر قدرت کانال نزولی که کاملاً محتمل است می تواند زمینه رشد قیمت یورو به دلار را در یک پروسه 5 ساله تا سطح 2 فراهم کند. شکسته شدن کانال رسماً سیگنال خرید محسوب می شود.

لازم به ذکر است آخرین باری که دلار رسماً دوره 8 ساله روند کاهش را تجربه کرده بود و نسبت یورو به دلار رشد قوی کرد مربوط می شود به دوره پس از حوادث 11سپتامبر سال 2001 .

آیا این دور نیز یک محرک بزرگ سیاسی منجر به جهش قوی خواهد شد؟