راهنما

قیمت تعادلی؛ ابزاری برای معامله گران هوشمند

ماهیت انسانی بازارهای مالی ایجاب می کند که قیمت ها در دوره های رونق و رکود نسبت به ارزش ذاتی و «قیمت تعادلی» خود فاصله بگیرند. در چنین فضایی، امکان تشخیص محدوده قیمت تعادلی هر سهم و سنجش وضعیت قیمت آن سهم نسبت به محدوده یادشده یک ابزار توانمند برای شناسایی سهام با قابلیت حرکت بالا خواهدبود.

قیمت ها در دوره های رونق و رکود سهم نسبت به قیمت تعادلی منحرف می شوند اینکه بتوانیم تشخیص دهیم قیمت تعادلی سهم چه عددی است و وضعیت قیمت نسبت به تعادلی چگونه است یک ابزار توانمند برای شناسایی سهام با قابلیت حرکت بالا خواهد بود.

 

قیمت تعادلی چیست؟


نرخ‌گذاری سهام بر مبنای مجموعه‌ای از گزارش‌ها انجام می‌شود. این گزارش‌ها خود به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که برخی از این دسته‌ها نسبت به دسته‌های دیگر، اثرگذاری بیشتری بر روی فرآیند نرخ‌گذاری سهام دارند. برای مثال گزارش سود و زیان شرکت‌ها و ترازنامه آن تأثیر بیشتری در نرخ گذاری دارد و دسته‌هایی که به اقتصاد کلان مربوط می‌شوند از قبیل نرخ بهره بانکی، نرخ تورم، رشد اقتصادی و ... اثر گذاری کمتری در نرخ‌گذاری سهام دارند.در سیستم قیمت تعادلی هر یک از پارامترهای اثرگذار در صورت سود و زیان و ترازنامه مانند تولید، فروش، قیمت فروش، مار جین شرکت‌ها، بدهی، دارایی و ... بر مبنای یک فرمول شناور قیمت‌گذاری می‌شود. این فرمول برای هر صنعت به‌صورت جداگانه و مختص همان صنعت طراحی‌ شده است.

فرآیند قیمت‌گذاری پارامترها بر اساس فرمول ذکرشده در سه مرحله صورت می‌گیرد و درنهایت نرخی تولید می‌شود که به آن قیمت تعادلی میگوییم. به همراه قیمت تعادلی دو نرخ دیگر نیز وجود دارد که درواقع قیمت تعادلی بر مبنای این دو عدد استخراج‌ شده است. یکی از این دو عدد ماکزیمم تعادلی و دیگری مینیمم تعادلی است. سهام بورس تهران بر مبنای بازی‌هایی که روی سهام و صنایع مختلف پیاده می شود و دوره‌های رونق و رکود بنیادی‌شان، ممکن است در شرایط مختلفی نسبت به قیمت تعادلی معامله شوند. بازی هر سهم یا صنعتی متفاوت از صنایع و سهام دیگر است. به همین دلیل لازم بود گرافی تعادلی بر اساس سال‌های گذشته شرکت‌ها تهیه شود.

در آن صورت اگر قیمت تعادلی سهمی بر اساس آخرین گزارش همان دوره و قیمت‌های تعادلی آن سهم به هم چسبانده شوند می‌توان به موقعیت قیمت سهم نسبت به گراف تعادلی آن پی برد.گاهی بخش قابل‌توجهی از نوسانات یک سهم، حول قیمت تعادلی آن سهم اتفاق می‌افتد. به عبارت دیگر تعادلی خاصیت کشندگی بالایی دارد. بنابراین هر انحراف از تعادلی می‌تواند شرایط معامله ایجاد کند. برای مثال گاهی یک سهم به‌طور طبیعی حول مینیمم تعادلی نوسان می‌کند. این موقعیت سهم نسبت به تعادلی آن در دوران گذشته سهم حاوی مطالب مهم و ارزشمندی است.

یک تحلیلگر باید موقعیت قیمت سهم نسبت به تعادلی آن سهم را ارزیابی کند. هر چه قیمت سهم نسبت به تعادلی آن کمتر باشد، در حالت طبیعی سهم ارزنده‌تر است. به عنوان مثال سهمی که 40٪ تعادلی خود معامله می‌شود قطعاً ارزشمندتر از سهمی است که در محدوده 80٪ تعادلی خود معامله می‌شود. اما این مطلب لزوماً به این معنی نیست که آن سهمی که در 40٪ تعادلی خود معامله می‌شود، در کوتاه‌مدت بازدهی بهتری خواهد داشت. آنچه که به صورت قطع می‌توان گفت اینکه به صورت نسبی بستر برای خریداران این سهام در راستای کسب بازدهی بیشتر فراهم تر است. بنابراین تحلیلگر با ترکیب نمودن گراف تعادلی با تکنیک‌های معاملاتی دیگری همچون تکنیکال، بنیادی و ... می‌تواند به نحو احسن از گراف تعادلی استفاده کند. در حال حاضر سیستم گراف تعادلی در گام های ابتدایی خود قرار دارد و به‌مرور قابلیت‌های جانبی به آن افزوده خواهد شد.

نمایش آماری رفتار سهم با محوریت قیمت تعادلی


یکی از قابلیت‌های جانبی سیستم قیمت تعادلی ابزار گیج فراوانی می‌باشد. این ابزار به شکل آماری نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی قیمت سهم چند درصد مواقع و در چه محدوده‌ای معامله ‌شده است. گیج تعادلی به ۶ بخش تقسیم‌بندی می‌شود. این تقسیم‌بندی از رنگ سبز در سمت چپ شروع و به رنگ قرمز در سمت راست منتهی می‌شود. هر چه از رنگ سبز به سمت رنگ قرمز برویم ریسک سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

بخش اول : درصد روزهایی که قیمت زیر مینیمم تعادلی باشد.
بخش دوم: اگر فاصله مینیمم تعادلی تا تعادلی را به دو قسمت تقسیم کنیم نیمه پایینی مینیمم تعادلی تا تعادلی است.
بخش سوم: اگر فاصله مینیمم تعادلی تا تعادلی را به دو قسمت تقسیم کنیم نیمه بالایی مینیمم تعادلی تا تعادلی است.
بخش چهارم: اگر فاصله تعادلی تا ماکزیمم را به دو قسمت تقسیم کنیم نیمه پایینی تعادلی تا ماکزیمم است.
بخش پنجم: اگر فاصله تعادلی تا ماکزیمم را به دو قسمت تقسیم کنیم نیمه بالایی تعادلی تا ماکزیمم است.
بخش ششم: درصد روزهایی که قیمت بالای قیمت ماکزیمم تعادلی است.

گیج فراوانی


در نوسانات چند سال گذشته هر سهمی، حضور سهم در یک محدوده ای وزن بیشتر دارد که بیانگر این است که سهم تمایل دارد در آن رنج قیمتی بیشتر نوسان کند. این Gage به شش قسمت تقسیم شده است که همه اینها در فرم شماتیک زیر نشان داده شده است.

آن سطوحی که با 50% مشخص شده در واقع محدوده وسط دو سطح مهم است. در واقع به عنوان مثال بجای اینکه بین مینمم تعادلی تا قیمت تعادلی را یک پارچه کنیم به دو قسمت برابر 50% پایین و 50% بالا تقسیم کردیم همینطور برای 50% بین تعادلی و ماکزیمم.قیمت تعادلی

سطح تعادل قیمت بر مبنای ارزش ذاتی سهم است که با استفاده از داده های بنیادین تولید می شود. در حالت طبیعی سهام تمایل دارند به سمت این سطح گرایش داشته باشند و هر انحرافی نسبت به این سطح ایجاد شود فرصت های معاملاتی مناسبی ایجاد می کند. هر چه انحراف به سمت بالاتر باشد سهم حبابی تر شده و هر چه انحراف به سمت پایین تر باشد سهم برای خرید ارزشمند تر می شود.

مینیمم تعادلی

سطح قیمتی است که عموماً ارزش شرکت را در شرایط بشدت رکودی صنعت یا سهم نشان می دهد. وقتی قیمت حول سطح مینیمم تعادلی نوسان می کند بیانگر آن است که وضعیت تولید و فروش متزلزل و نابسامان هست. عموماً مواقعی که یک صنعتی از دید اقتصاد کلان و چرخه کسب و کار در فاز رکود باشد، سهام آن صنعت در حول و حوش قیمت مینیمم تعادلی نوسان می کنند.

ماکزیمم تعادلی

سطح قیمتی است که بیانگر بالاترین ارزش سهم در ایده آل ترین شرایط اقتصاد و تولید شرکت است. هر چه قیمت به این سطح نزدیک شود بیانگر وجود حباب و اشباع خرید است که افق روشنی پس از این سطح نمی توان متصور شد. توصیه می شود هر چه قیمت به این سطح نزدیک می شود به دید میان مدت و بلند مدت از سهم دوری شود. عموماً سهامی که دستخوش حرکات سفته بازانه بزرگ می شود به این سطوح نزدیک می شوند.

آیدی تلگرام پشتیبانی نرم افزار قیمت تعادلی: CWG_Stock_Support