در روزهای اخیر پس از شکسته شدن ساختار استراحتی که به شکل مثلث ساخته بود مجدد بیت کوین وارد مدار کاهشی شد. بنظر می رسد تا زمانی که روند حرکتی بیت کوین نزولی است در اصلاح ها دنبال فرصت های فروش باید بود. در میان مدت نوسان بین کف و سقف کانال توصیه می شود. سطح مستحکم حمایتی بیت کوین محدوده کف کانال است که در تصویر مشخص است. تا زمانی که بیت کوین نتواند 11200 دلار را به بالا بشکند روند حرکتی میان مدتی آن نزولی خواهد بود. بیت کوین