چندی پیش به مجله تریدرز ورلد مگزین، در ساختن غرفه شان در نمایشگاه تریدرها در شیکاگو کمک کردم. تجربه ای که در آنجا کسب کردم بسیاری از عقاید و افکار من را راجع به “محیط ترید” تایید کرد. مطلبی که متوجه شدم و از بابت آن به هیچ وجه متعجب نشدم این بود که بسیاری از کسانی که در راهروهای نمایشگاه قدم می زدند دنبال غول چراغ جادو می گشتند. مسلما خیلی جالب است که خودت را در میان خیل عظیمی از خبرگان فن می بینی. دوست داری بروی با آنها آشنا شوی و کسی را پیدا کنی تا به او اعتماد کنی و وابسته شوی. بعضی از این کارشناسان به راحتی قابل دسترس بودند.

من پیش استیو نیسون، استاد نمودارهای شمعی ژاپنی، و با او 15 دقیقه راجع به عشق متقابلمان به تحلیل نمودارهای شمعی صحبت کردیم. همچنین علاقه مشترک مان در مورد توجه به احساسات و روان در ترید.

 

لری ویلیامز دوست داشتنی برای عرض سلام به لری جاکوبز به غرفه ما آمده بود که توجهش به مطالب من راجع به سهم روانشناسی در موفقیت در ترید، جلب شد. من و لری به مدت 15 دقیقه راجع به اهمیت نحوه تفکر تریدرها، برای موفقیت در بازار صحبت کردیم. بعد از خداحافظی با او، چیزی که دریافتم این بود که تمام تریدرهای موفق به نقش مهم نحوه تفکر در بازار واقفند. البته اکنون با وجود اینکه بیشتر تریدرها شفاها این امر را بر زبان می آورند، ولی در واقعیت کار ممهی راجع به آن انجام نمی دهند. آنها تنها به این گفته اکتفا می کنند که:” امروز خطاهای دیروز را تکرار نخواهم کرد” همین و بس. ولی استادان فن و تریدرهای موفق کاری بیش از این انجام می دهند. آنها ذهن خود را برای انجام کار درست تربیت می کنند. “کار درست” چیست؟

اعتماد کردن و دنبال کردن سیستمی که آزمایش کرده اند بدون اینکه متزلزل شوند یا شانه خالی کنند. از 113 غرفه موجود در نمایشگاه 111 غرفه آن راجع به ارائه سیستم، تحلیل، داده و… بود، تنها 2 غرفه به مسائل ذهنی پرداخته بود. چرا؟!

زیرا بیشتر تریدرها فکر می کنند اگر به تربیت ذهن خود بپردازند یعنی پذیرفته اند که مشکل روانی دارند. این بدان معناست که بپذیرند چیزی از کنترل شان خارج است، در حالیکه همه دوست دارند بگویند همه چیز در کنترل است. آنها سعی می کنند دنبال سیستم بهتری بگردند که تعداد سیگنال موفق بیشتری می دهد. در صورتی که اگز ذهن خود را تربیت کنند نیازی به بهترین سیستم نیست و یک سیستم مناسب و معمولی کافی است.

 

من در نمایشگاه های دیگر هم شرکت خواهم کرد و حدسم این است که بازهم تریدرهایی را میبینم که با چهره هایی مانند زامبی دنبال چراغ جادو می گردند.

 

نویسنده: رایان مکلین