سیکل 20 ساله ژوپیتر-زحل

در مورد سیکل 20 ساله ژوپیتر –زحل سوالات زیادی وجود دارد. از جمله اثراتی که این سیکل بر جهت دهی بازار سهام دارد. در این بخش چنین موضوعاتی را با هم بررسی می کنیم. بطور کلی سیکل یک الگوی تکرار شونده در قالب زمان می باشد. به عبارت دیگر،  با درنظر گرفتن یک سیکل 20 ساله (سیکل ژوپیتر – زحل 19.9 سال است) چنین انتظار می رود که قیمتی که تاریخچه قیمت فعلی (زمستان 2008) به ما نشان میدهد  با تاریخچه قیمت در 20 سال گذشته اش یعنی در سال 1988 شباهت و تناسب داشته باشد. البته برداشت عام از این سیکل چنین می باشد. حالا می خواهیم جزئیات این سیکل را بررسی کنیم. در اینجا لحظه ای که ژوپیتر و زحل در زودیاک خورشید مرکز قران میکنند را محاسبه کرده و روی دیتای قیمت Dow Jones Industrial از سال 1885  نمایش دادم (از مقیاس لگاریتمی استفاده شده است):

توضیح: زمانی که دوسیاره با هم در یک برج قرار بگیرند بین آنها قران بوجود می آید.

در این نمودار لحظاتی که قران اتفاق افتاده با خطوط راه راه نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می کنید این قرانات کل تاریخچه قیمت را به بازه های 20 ساله تقسیم کرده اند.  نظریه ای که در مورد این سیکل بیان شددر این بخش از تاریخچه قیمت دیده میشود. یعنی چرخه 20 ساله ژوپیتر – زحل در اینجا وجود دارد، اما دقیقا مطابق الگوهای قیمت اتفاق نیفتاده است. فرضیه الگوبرداری از سیکلهای نجومی اینست که الگوهای قیمت در همه این بازه ها (یا اغلب آنها) بایستی یکسان باشد.

با مشاهده همه بازه ها و وضعیت DJI در آنها تناسب متعارفی دیده نمیشود. به عنوان مثال بین دو بازه شش ساله ای که بعد از هر قران مشخص شده ، هیچ تشابهی وجود ندارد.

یا در نمودار زیر بین این سه بازه مشخص شده آیا می توان هیچ تناسبی مشاهده کرد:

آیا به این معنیست که سیکل ژوپیتر – زحل برای این بازار وجود ندارد؟ از نقطه نظر ریاضیات قراردادی این برداشت صحیح است: برای DJI الگوهای منظم 20 ساله پیدا نکردیم، بنابراین نتیجه میگیریم که چنین سیکلی برای این مارکت وجود ندارد. در عوض میتوانیم سیکل های تصادفی (بر مبنای تئوری Chaos) را بررسی کنیم. سیکل تصادفی، سیکلی است که بازار، ساختار – رفتار و عادات خود را حفظ میکند.

اکنون میخواهیم رفتار و عادات بازار را بررسی کنیم ، مواردی که در حوزه آسترولوژی می باشند.

مجددا به این تصویر نگاه می کنیم:

همانطور که مشاهده میکنید همه این قرانها تاریخچه اطلاعات قیمت را به بازه های 20 ساله تقسیم کرده و هر بازه کاراکتر خودش را دارد.

بین سالهای 1901 و 1921، DJI  در یک محدوده مشخص بین نقاط 100-50 نوسان میکند؛

سالهای 1941 – 1921 – حرکتی شبیه به یک ترن هوایی، با اضافه شدن یک ویژگی جدید : روندهای چند ساله؛

سالهای 1961 – 1941 – در این بازه با یک هویت جدید مواجه می شویم: رشد نسبتا یکنواخت. همچنین جنگ جهانی دوم نیز در ابتدای این دوره رخ داده است.

شما نیز به سادگی می توانید این تحلیل را برای دیگر دوره ها انجام دهید. بطوریکه می توانید به جای تئوری سیکل ژوپیتر – زحل و فرضیه تکرار شوندگی الگوهای قیمت، آغاز این سیکل ( زمانی که بین ژوپیتر و زحل قران رخ میدهد) را به عنوان یک دوره جدید از رفتار داو جونز درنظر بگیرید.

هدف اصلی من از این گفتار، تمیز دادن سیکلهای ریاضیات محور از سیکلهای نجومی بود. هر سیکل شامل نکاتی مشابه با این مثال می باشد، سیکل ژوپیتر – زحل بیشتر به عنوان یک سیکل نجومی کاربرد دارد تا یک سیکل ریاضات محور. به عبارت دیگر، هر قران نقش بازار سهام را برای 20 سال آینده تعیین می کند. در این خصوص، متدهای آسترولوژی بر اساس طالع و آسترولوژی مالی کاملا به یکدیگر نزدیکند.

چگونه میتوانیم با این سیکل کار کنیم؟ استفاده از متدهای آماری (مانند تحلیل Composite) در اینجا نتایج مطلوبی ارائه نمی کنند. برای این کار من ترجیح میدهم به روش سنتی  چارت هر یک از قران ها را بصورت مجزا تحلیل کنم. از نظر یک ریاضی دان، همه این چارتها باید رفتار یکسان داشته باشند – دقیقا مطابق تئوری مطرح شده برای سیکل ها، اما از نظر یک آسترولوژر، هر چارت متفاوت از چارت دیگر می باشد. و درصورتی آسترولوژر به دنبال یافتن تناسب بین چارتها باشد، ابتدا چارتهایی که بیشتر به هم شباهت دارند را پیدا میکند.

قبل از هر چیز باید تصمیم بگیریم چه نوع چارتی برای این تحقیق بهتر است. به عقیده من برای این منظور Heliocentric Zodiac مناسب تر است. سوال بعدی اینست: ” ابتدا در مورد چه چیزی باید تحقیق کنیم؟” (یعنی ابتدا چه فاکتورهایی را باید مدنظر قرار دهیم).

نجوم باستانی کلیه فاکتورهای نجومی را بر اساس اولویت به دو گروه تقسیم می کند: “فاکتورهای اصلی” که عمدتا مربوط به موقعیت سیارات میشوند (یا موقعیت های مطلق سیارات در فضا)؛ “فاکتورهای تصادفی” –  که بروج، نظرات و دیگر فاکتورهایی هستند که بر مبنای موقعیت سیارات نسبت به دیگر اجرام یا موقعیتی خاص در نظر گرفته میشوند. فاکتورهای اصلی مقدم بر فاکتورهای تصادفی می باشند.

بنابراین در ابتدا صورت فلکی که این قران  در آن به اوج میرسد را بررسی می کنیم. به این ترتیب بهتر میتوانیم شباهتهای بازار را در زمان وقوع قران هایی که در همان صورت فلکی رخ داده، جستجو کنیم. در اینجا آخرین قران که در سال 2000 رخ داده را میبینیم. این قران در برج ثور به اوج خود رسیده است. همچنین یک قران دیگر نیز در اواخر سال 1940 داریم که در 12 درجه برج ثور رخ داده است. حالا اگر این دو دوره را با هم مقایسه کنیم شباهتهای بیشتری پیدا خواهیم کرد. در سال 1940 جنگ جهانی دوم رخ داده؛ همچنین در قرن 21 نیز یک جنگ سراسری مقابل تروریسم داشتیم. در نمودار زیر رفتار DJI را در سال 1940 مشاهده کنید:

نیمه دوم این دوره خیلی امیدوارانه بنظر میرسد، و این میتواند برای 12 سال آینده نیز نویدبخش باشد.

گذشت زمان ثابت کرده که آسترولوژی سنتی بر اساس چارت تولد جزو فاکتورهای اصلی می باشد. در صورت تمایل شما نیز میتوانید این را بررسی کنید. فاکتورهای دیگری نیز برای مقایسه دو دوره وجود دارد، یکی از فاکتور های قوی تکرار الگوی قیمت می باشد. از بررسی چارت های قران در این دو دوره یعنی سالهای 1940 و 2000  به نکته جالبی رسیدم، هر دوسیاره، ژوپیتر و زحل دارای حرکت راجعه هستند (یعنی هر دو در موقعیت ضعیفی قرار دارند) . من مخصوصا خودم را مقید کردم که تنها از فاکتورهای اصلی استفاده کنم. به این دلیل که من معتقدم روشهایی که در آسترولوژی بر اساس چارت تولد وجود دارند برای آسترولوژی مالی همیشه کاربرد ندارند. در خصوص فاکتورهای تصادفی، تاریخچه اطلاعات کافی از بازار سهام وجود ندارد که بتوانیم بفهمیم این فاکتورها برای بازار سهام چگونه  عمل می کنند. درآسترولوژی بر اساس چارت تولد فاکتورهای تصادفی بکار میروند، زیرا در این سبک موضوع دیگری بررسی می شود (نه تغییرات بازار سهام) و هزاران سال تاریخچه قابل مشاهده وجود دارد. لذا از این قوانین و روشها دیگر برای پیش بینی بازار سهام استفاده نمی شود، بلکه صرفا برای مسائل انسان محوری بکار می روند.