از امروز – جمعه 30 نوامبر 2018 – نشست «گروه 20» به میزبانی آرژانتین آغاز شده است و تا فردا نیز ادامه خواهدیافت. این نشست از اهمیت بسیار بالایی برای بازارهای جهانی برخوردار است چرا که تنش های تجاری اخیر میان آمریکا با چین از عوامل اصلی ریزش بازارهای سهام در هفته های گذشته بوده و همچنان یک منبع بزرگ نگرانی برای جامعه سرمایه گذاری جهانی به شمار می رود. در خلال این نشست، روسای جمهور ایالات متحده و چین در یک ضیافت شام با یکدیگر دیدار خواهندداشت که عملاً مهمترین رویداد نشست گروه 20 به شمار می آید و فعالان بازارهای مالی با دقتی وسواس گونه آن را دنبال خواهندنمود.

در خلال دیدار حضوری «ترامپ» و «شی جین پینگ»، هر چند مسائلی غیراقتصادی – همچون مسئله ایران، تنشهای مرزی چین با همسایگان جنوبی اش و نیز داستان اقلیت ترکهای اویغور –احتمالاً مورد بررسی قرار خواهدگرفت اما آنچه که محور اصلی این نشست می باشد، بحث روابط تجاری 2 قدرت اصلی اقتصادی جهان است که در طول 2 سالی که از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا می گذرد به صورت شدیدی تنش آلود بوده و زمینه نگرانی سرمایه گذاران کلان بین المللی را فراهم آورده است.

در خصوص مراودات تجاری، ترامپ و تیمش بر این باورند که پکن بایستی هر چه سریعتر اعمال سیاست های نامنصفانه تجاری از قبیل سرقت کپی رایت، انتقال اجباری فنآوری، حمایت بی وقفه از تولیدات داخلی و نیز دستکاری در نرخ یوان را متوقف ساخته و درهایش را بروی تولیدات و سرمایه های آمریکا بیشتر و هموارتر از قبل بگشاید. ترامپ در این راستا روی صدها میلیارد دلار از واردات با مبداء چین تعرفه های 10 و 25 درصدی اعمال کرده و اکنون تهدید کرده است که در صورت عدم حصول توافق در نشست گروه 20، دامنه این تعرفه ها را به 267 میلیارد دلار باقیمانده از واردات چین اعمال خواهدکرد که طبیعتاً این امر به منزله تشدید بیش از پیش تنشهای تجاری میان 2 کشور خواهدبود.

بررسی سناریوهای موجود

در همین راستا، موسسه Goldman Sachs طی تحلیلی به بررسی سناریوهای موجود در خصوص نتایج احتمالی این نشست پرداخته است:

  • حالت اول: ادامه تنش ها

در این حالت که بیشترین احتمال را از دید تحلیلگران گلدمن ساکس دارد، دیدار ترامپ و رهبر چین بدون نتیجه خاصی پایان یافته و نتیجتاً تنشهای میان 2 طرف کماکان حفظ شده و حتی افزایش خواهندیافت و دولت ترامپ روی 267 میلیارد دلار دیگر از واردات با مبداء چین نیز تعرفه 25 درصدی اعمال خواهدکرد. اگر این امر روی دهد، بازارهای سهام در ابتدای هفته بعد با فشار نزولی بازگشایی خواهندشد و دلار استرالیا نیز دوباره تحت فشار فروش سنگین قرار خواهدگرفت.

  • حالت دوم: آتش بس موقت

در این حالت، طرفین به صورت موقت از تشدید تنشها خودداری خواهندکرد. دولت ترامپ تعرفه های قبلی را کماکان حفظ خواهدکرد اما از اعمال تعرفه روی بخش باقیمانده واردات با مبداء چین خودداری خواهدنمود. در صورت تحقق این سناریو، بازارهای سهام که به تازگی از زیر فشار فروش سنگین خلاصی یافته و به امید کاهش شتاب رشد نرخ بهره توسط FOMC رشد کرده اند، باز هم از کف های خود فاصله گرفته و در قالب یک اصلاح صعودی قوی رشد مناسبی را تجربه خواهندکرد.

  • حالت سوم: صلح کامل و حل و فصل مناقشات

طبق این سناریو که کمترین شانس تحقق را دارد، رهبران آمریکا و چین به صورت کامل موضوعات مورد مناقشه تجاری را حل و فصل خواهندکرد که باعث خواهدشد تا ترامپ کلیه تعرفه هایی را که تاکنون ضد چین اعمال کرده برچیند. در صورت تحقق این سناریو – که بسیار بعید است – بازارهای سهام بشدت صعودی خواهندشد و حتی احتمال ثبت سقف بالاتر نیز دور از ذهن نخواهدبود.