از مدتها پیش در کلیه تحلیل های ارائه شده به پتانسیل بالای رشد بهای فلزات گرانبها – چه در مقیاس داخلی و چه در عرصه جهانی – اشاره کرده ایم. یکی از دلایلی که در این خصوص ثابت قدم بوده ایم، بررسی و تحلیل نسبت طلا به نقره (XAUUSD/XAGUSD) بوده است. با توجه به دامنه نوسانات گسترده تر نقره در قیاس با طلا، وقتی روند نزولی بر فلزات گرانبها حاکم باشد، نقره دچار ریزش بیشتری به طلا شده و با کاهش بیشتر مخرج کسر، نسبت طلا/نقره رشد می کند و بر عکس وقتی که روند صعودی بر فلزات گرانبها حاکم باشد، نقره رشد بیشتری نسبت به طلا تجربه می کند و لذا با افزایش شتابناک تر مخرج کسر، نسبت طلا/نقره افت می کند.

پس در واقع و بر اساس اصول تحلیل بین بازاری، اگر نسبت طلا/نقره از دید تکنیکالی رو به بالا باشد، روند احتمالی حاکم بر بازار فلزات گرانبها نزولی خواهدبود و بر عکس اگر با بررسی تکنیکالی نمودار نسبت یادشده به این نتیجه رسیدیم که این نسبت نزولی خواهدبود، می توانیم بازاری صعودی برای طلا و نقره در برابر دلار متصور باشیم.

تحلیل تکنیکال نسبت طلا/نقره

نمودار نسبت طلا/نرقه در تایم هفتگی

در نمودار هفتگی مشاهده می شود که از سال 2011 نسبت طلا/نقره وارد فاز صعودی شده (همزمان با ثبت سقف ماژور برای طلا و نقره در نیمه نخست آن سال) است. پس از رشد مناسب چند ساله،  در سال 2014 (اوج قدرت دلار و ضعف نمادهای ضددلاری) باند میانی چنگال به صورت یک مقاومت داینامیک عمل کرده و مسیر رشد نسبت طلا/نقره را محدود کرده و پس از آن روند این نسبت به صورت ضعیف ادامه داشته است به طوری که در حال حاضر در کانال های پایینی تکثیرشده خود در نوسان است و امواج حرکتی آن بشدت متداخل و همپوشان شده اند. در چنین شرایطی انتظار شکسته شدن کانال نهایی صعودی و آغاز روند نزولی را برای نسبت طلا/نقره داریم.

نمودار نسبت طلا/نقره در تایم روزانه

در تایم روزانه نسبت طلا/نقره نیز مشاهده می شود که یک الگوی آشکار سروشانه نزولی (H&S) شکل گرفته است که با توجه به شتاب ریزش از محدوده سر تا خط گردن و مدل اصلاحی رشد فعلی، احتمال اول شکسته شدن خط گردن و تایید الگوی نزولی و ریزش بعدی این نسبت می باشد.

نتیجه گیری

با تحلیل تکنیکال نمودار نسبت طلا/نقره به این نتیجه می رسیم که این نسبت به زودی روندی نزولی به خود خواهدگرفت. لذا و بر اساس مبانی تحلیل بین بازاری انتظار داریم که بزودی روندی صعودی بر بازار فلزات گرانبها در برابر دلار حاکم بشود.

داده های بنیادی از جمله عقب نشینی فدرال رزرو از ادامه سیاست افزایش شتابناک نرخ بهره و کند شدن شتاب رشد اقتصاد جهان به همراه ریسک های موجود (جنگ های تجاری، برگزیت، بحران های سیاسی اروپا و …) نیز در راستای تقویت احتمال سناریوی فوق می باشند.